logo

 YB SENATOR PUAN SARASWATHY KANDASAMI

LATAR BELAKANG

  • YB Senator Puan Saraswathy Kandasami dilantik sebagai Timbalan Menteri Pembangunan
   Usahawan dan Koperasi pada 10 Disember 2022

PENDIDIKAN

  • Sarjana Undang-Undang Perdagangan Antarabangsa, LLB (Hons.), LLM (London)

KERJAYA

  • Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi (2022 - kini)

  • Peguam

  • Penasihat Undang-Undang Surat Khabar Tamil Malar

  • Mantan Pengerusi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK),
   sebuah agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia

  • Penglibatan dalam NGO sebagai Setiausaha Agung, Badan Kebajikan Dr. Ambedkar

PERIBADI

  • Lahir pada 24 September 1968 di Georgetown, Pulau Pinang

divider