logo

 YBHG. DATO’ SRI SURIANI BINTI DATO' AHMAD

LATAR BELAKANG

  • YBhg. Dato’ Sri Suriani binti Dato' Ahmad dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi pada 4 November 2020. Beliau mempunyai pengalaman luas dalam sektor perkhidmatan awam sejak tahun 1994.

PENDIDIKAN

  • Sarjana Muda Komunikasi, Universiti Sains Malaysia (USM)  [1993]

  • Diploma Pengurusan Awam (DPA), Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)  [1996]

  • Ijazah Lanjutan Sarjana Sastera, Strategi dan Diplomasi, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)  [2006]

KERJAYA

  • Ketua Setiausaha, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM)  [2019 - 2020]

  • Pengarah, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)  [2018]

  • Ketua Setiausaha, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)  [2017]

  • Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar & Kawalan), Kementerian Dalam Negeri (KDN)  [2015]

  • Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Kementerian Pertahanan  [2014]

  • Setiausaha Bahagian (Dasar), Kementerian Pertahanan  [15.09.2010]

  • Pengurus, Bahagian Perancangan Korporat, Proton Holdings (Program Cross Fertilization Sektor Awam & Sektor Swasta)
   [1.10.2009 hingga 14.09.2010]

  • Pengarah, Bahagian Penyelarasan Dasar & Rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas, 
   Pengarah, Bahagian Dasar & Rundingan Pelbagai Hala, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Indsutri (MITI)  [2008]

  • Ketua Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Dasar & Rundingan Pelbagai Hala, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Indsutri (MITI)  [2007]

  • Pegawai Khas kepada YB Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Indsutri  [2006]

  • Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Kerjasama Ekonomi ASEAN, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Indsutri (MITI)  [2005]

  • Penolong Pengarah dan Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Duahala & Serantau, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Indsutri (MITI)
   [1996 - 2005]

  • Lantikan baru PTD Gred M3, Unit Pemodenan Tadbiran & Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri  [1994]

  • Eksekutif Editorial, BERNAMA PR  [1993 - 1994]

PERIBADI

  • Lahir pada 25 Julai 1968 di Perlis

divider