logo

Pengenalan

Tinta Integriti diselia oleh Unit Integriti iaitu unit khas yang bertanggungjawab ke atas pengurusan integriti di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC). Seluruh warga MEDAC bernaung di bawah aspirasi integriti dan tadbir urus perkhidmatan awam dan negara.

 


TINTA INTEGRITI
divider