logo

SME CORP MALAYSIA
PRODUK / PROGRAM
GERAN & GERAN PADANAN
PAUTAN
Program Tunas Usahawan Belia Bumiputera (TUBE)
 Geran Permulaan Perniagaan (Belia Bumiputera)
KLIK
Inclusive SME Ecosystem (I-see)
 Geran (Perusahaan Mikro dan B40 yang mempunyai elemen inclusive)
KLIK
Program Pembangunan Perniagaan Usahawan Mikro (BizMe) Micro Connector
 Geran (Perusahaan Mikro dan B40)
KLIK
SME BANK
PRODUK / PROGRAM
GERAN & GERAN PADANAN
PAUTAN
Skim Pembiayaan Perusahaan Sosial
 Pembiayaan Permulaan* & Pengembangan Perniagaan
KLIK
Pembiayaan Kontrak
 Pembiayaan Permulaan* & Pengembangan Perniagaan
KLIK
TEKUN NASIONAL
PRODUK / PROGRAM
PEMBIAYAAN
PAUTAN
Skim Pembiayaan TEKUN Niaga
 Kemudahan pembiayaan dari RM1,000 sehingga RM100,000 dengan tempoh bayaran balik sehingga 10 tahun dan kadar keuntungan sebanyak 4%.
KLIK
Skim Pembiayaan Teman TEKUN
 Menyediakan pembiayaan mikro berkumpulan bagi meningkatkan pendapatan dan taraf sosioekonomi golongan B40 dengan Pembiayaan dari RM1,000 sehingga RM30,000 dalam tempoh bayaran sehingga 3 tahun
KLIK
Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India(SPUMI)
 Skim ini adalah untuk menggalakkan peyertaan masyarakat India menceburi diri dalam bidang perniagaan secara inovatif disamping merangsang bidang keusahawanan di Malaysia.Kemudahan pembiayaan dari RM1,000 sehingga RM100,000 dengan tempoh bayaran balik sehingga 10 tahun dan kadar keuntungan sebanyak 4%
KLIK
BANK RAKYAT
KATEGORI
PRODUK
PAUTAN
PKS
Program
 1)BR SJPP(START UP) GUARANTEE-i
KLIK

 2)Graduate Monitoring Programme

MIKRO
Program
 1)Rakyat2E
KLIK
PERBADANAN NASIONAL BERHAD
PRODUK / PROGRAM
PEMBIAYAAN
PAUTAN
Skim Pembiayaan Francaisi
 Pembiayaan perniagaan francais
KLIK
Skim Pembiayaan BIT Pra-Francaisi
 Pembiayaan perniagaan francais
KLIK
Skim Pembiayaan Keusahawanan Francais Wanita(SWEET)
 Pembiayaan Keusahawanan Francais Wanita

Skim Pembiayaan Keusahawanan Francais Belia(YOUNITY)
 Pembiayaan Keusahawanan Francais Belia

AMANAH IKHTIAR MALAYSIA
PRODUK / PROGRAM
PEMBIAYAAN
PAUTAN
Skim i-Muda
 Pembiayaan modal perniagaan untuk meningkatkan projek bagi meningkatkan pendapatan Sahabat Usahawan(yang berumur 40 tahun dan kebawah)
KLIK
Skim i-Mesra
 Pembiayaan modal perniagaan untuk menjalankan projek bagi meningkatkan pendapatan Sahabat Usahawan(yang berumur 40 tahun ke atas)

Skim i-Srikandi
 Pembiayaan modal perniagaan untuk menjalankan projek bagi meningkatkan pendapatan Sahabat Usahawan (yang berumur 40 tahun ke atas)


divider